[1]
Thái, T.L. và c.s. 2023. HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI DỰA THEO SỰ NHẠY CẢM KHÁNG SINH Ở BỆNH NHI VIÊM, LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 1 2023), 191–197. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.297.