[1]
Chung, T.N.B., Quách, H.B. và Trần, T.T.T. 2022. NỒNG ĐỘ CYSTATIN C HUYẾT THANH TRÊN THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 10 2022), 135-141. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.289.