[1]
Nguyễn, T.N.Q., Bùi, N.T., Phù, T.N., Đoàn, D.T., Nguyễn, T.X.M. và Nguyễn, H. Ẩn 2022. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA CẮT LỚP VI TÍNH CÓ TIÊM THUỐC TƯƠNG PHẢN TRONG UNG THƯ TRỰC TRÀNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 10 2022), 106-112. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.284.