[1]
Trần, T.B.A. và c.s. 2022. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 10 2022), 99–106. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.283.