[1]
Trần, T.B.A., Lê, K.K., Nguyễn, T.T. và Mai, H.N. 2022. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM BETA – LACTAM TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG NĂM 2019 – 2020 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 10 2022), 99-106. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.283.