[1]
Bùi, X.T. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 65–72. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.273.