[1]
Nguyễn , T.T.Đ. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 101–108. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.252.