[1]
Đặng, N.H., Nguyễn, T.H.T. và Đỗ, T.T.T. 2023. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN COPD ĐẾN KHÁM VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Ở 2 GIAI ĐOẠN 7/2019-7/2020 VÀ 7/2020-7/2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 49-56. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.240.