[1]
Nguyễn, T.T.N., Bùi, Q.N., Trịnh, T.T., Hà, T.T.M., Trương, T.M.K., Trần , C.L., Nguyễn, H. Ái U., Ngô, C.Q. và Phạm , N.K.T. 2022. ĐÁNH GIÁ TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI TRONG LIỆU PHÁP DỊCH TRUYỀN TRONG ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC: TIẾP CẬN THỰC HÀNH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 207-210. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.238.