[1]
Nguyễn, T.T.V., Võ, H.T. và Nguyễn, Đức M. 2022. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 192-198. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.236.