[1]
Đào, T.T.L., Lưu, N.T. và Nguyễn, M.V. 2022. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU BẢO TỒN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 164-170. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.232.