[1]
Nguyễn, T.T., Phạm , T.T. và Huỳnh, N.P.Q. 2022. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 TẠI QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 147-154. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.229.