[1]
Đỗ, H.P. và Nguyễn, V.T. 2023. ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 131-138. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2258.