[1]
Võ, D.K., Phạm, Đức M.M. và Lê, V.C. 2023. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 110-115. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2255.