[1]
Huỳnh, T.H. và Võ, Q. Đình N. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 80-88. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2251.