[1]
Phạm, T.N. và Nguyễn, H.T. 2023. SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 73-79. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2249.