[1]
Phạm, V.N., Trần, C.X., Trần, Đình L., Đỗ, Q.T. và Nguyễn, A.T. 2023. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 57-62. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2248.