[1]
Phạm, V.N. và c.s. 2023. KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 57–62. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2248.