[1]
Trịnh, M.G. và Võ, Q. Đình N. 2023. LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 52-56. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2247.