[1]
Lê, N.T. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 38–43. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2245.