[1]
Lê, N.T., Nguyễn, T.B.C., Huỳnh, T.L.T., Bùi, T.L.H., Phạm, T.T., Nguyễn, M.L., Nguyễn, T.T., Lê, G. Ánh T., Hoàng, M.C., Nguyễn, V.T. và Đỗ, P.H. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 38-43. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2245.