[1]
Lê, Đình H., Nguyễn, T.H. và Lưu, H.H. 2023. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 30-37. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2244.