[1]
Võ, Q. Đình N. và Nguyễn, H.T. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 22-29. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2243.