[1]
Nguyễn, N.T., Mai, T.T. và Cao, T. 2023. KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 15-21. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2242.