[1]
Phan, V.N. và c.s. 2023. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 68 (tháng 11 2023), 7–14. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i68.2241.