[1]
Võ, T.T. và c.s. 2023. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 43–50. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2225.