[1]
Ngô, A.D., Nguyễn, T.N.N. và Thạch, T.L. Đa . 2022. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 76-83. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.216.