[1]
Lê, T.T., Trần, T.T.L., Nguyễn, M.H., Nguyễn, D.L., Nguyễn, H.P., Bùi, T.A., Võ, T.T. và Nguyễn, T.B.H. 2023. GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CA125, HE4 VÀ ROMA TEST TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 7-14. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2110.