[1]
Nguyễn, T.Y.N. và c.s. 2023. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 184–192. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2099.