[1]
Nguyễn, T.M.L., Phạm, N.M., Nguyễn, T.K.H., Nguyễn, T.K.H., Bùi, Q.N. và Trần, Q.K. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 249-255. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.2080.