[1]
Phan, V.L. và Dương, T.P. 2022. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH CÓ LỌC MÁU HẤP PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 46–53. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.208.