[1]
Trần, Q.D., Huỳnh, C.T., Nguyễn, M.H. và Huỳnh, L.T.V. 2023. KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 243-249. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.2079.