[1]
Hoàng, A.T. và c.s. 2023. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 201–206. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.2078.