[1]
Nguyễn, T.H. và c.s. 2023. NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 244–250. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2070.