[1]
Dương , N.X.L. và Nguyễn, Đ.L.Đ. 2023. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH DNA VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀM TRÀ-MELALEUCA ALTERNIFOLIA, MYRTACEAE. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 15–22. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2068.