[1]
Huỳnh , T.N.M. và c.s. 2023. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 237–243. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2067.