[1]
Nguyễn, P. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 120–127. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.2036.