[1]
Phạm, M.H., Nguyễn, M.T. và Trần , T.T.T. 2022. GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM LDH TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 49 (tháng 8 2022), 16-24. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i49.203.