[1]
Vũ , Y.N. và Lương , T.Đ. 2022. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân liệt Bell tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 9 2022), 58–65. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.20.