[1]
Đặng, V.S.Đ. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 112–120. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1997.