[1]
Nguyễn, N.N. và c.s. 2023. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 230–237. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1996.