[1]
Châu, T.Đ. và Lê, T.V. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 79–89. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1995.