[1]
Rchom, H.A. và c.s. 2023. TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 73–79. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1988.