[1]
Nguyễn Thị, L.N. và c.s. 2023. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 207–214. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1971.