[1]
Quách, H.L. và Trần, H.T. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 23-29. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1969.