[1]
Đoàn, Đức N., Danh, M.S., Võ, M.P., Nguyễn, V.T.T. và Danh, T.C. 2023. VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 106-112. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1966.