[1]
Nguyễn , V. Đăng Q., Lê , N.L. và Hồng , Q.K. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CẤY GHÉP VÙNG RĂNG SAU HÀM DƯỚI BẰNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 53 (tháng 11 2022), 112-120. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i53.196.