[1]
Lê, H.P. và Nguyễn, H.Q. 2023. ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 200-206. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1943.