[1]
Nguyễn , P.S., Nguyễn, H.T., Võ , H.N., Trần , K.N., Tạ , Q.V. và Nguyễn , N.M. 2023. YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 223-229. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1940.