[1]
Huỳnh, N.P.Q. và c.s. 2023. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 58–65. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1920.