[1]
Nguyễn, T.P. và c.s. 2023. BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 277–283. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1915.