[1]
Nguyễn, C.V. và c.s. 2023. THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 30–35. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.1902.