[1]
Huỳnh , T.A.K. và c.s. 2022. Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 9 2022), 53–58. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.19.